За нас

За нас

Пазарът на труда непрестанно се развива и поставя все по-високи изисквания пред работещите.

За да Ви помогнем да отговорите на тези изисквания, Ние от "Обучителен център Европа" предлагаме лицензирано професионално образование, езикови курсове, специализирани семинари.

"Обучителен център Европа" е официален доставчик на обучение и предоставя обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Политика по качество на ЦПО Европа

Обучителен център Европа - ISO 9001

intro img